Đây chính là một cuốn sách mà phụ nữ chúng ta ai cũng cần phải đọc nếu bạn khao khát hạnh phúc. Tôi tin rằng bạn sẽ nghiền ngẫm nó như một cuốn bí kíp gối đầu giường để có được “cả thế giới” mà bạn mong muốn trong cuộc đời của mình. Tôi thực sự yêu thích cái cách mà tác giả chia sẻ các công thức yêu bản thân thật khác biệt với những gì tôi từng nghĩ trước đó… ????????????